Vállalati Jogász - Komárom


Ebben a munkakörben az Ön feladatai lesznek:
- Felelősség a vállalat és projekttevékenységek jogi megfelelőségéért
- Szerződésminták, szerződések előkészítése, ellenőrzése, szerződések nyilvántartásának felügyelete
- Szerződéskötéseken való részvétel
- Jogi segítségnyújtás a társterületek számára
- Egyéb jogi feladatok

Konstruktőr - Tatabánya környéke


Ebben a munkakörben az Ön feladatai lesznek:
- A gyártás és szerelés konstrukciós jellegű folyamatos műszaki előkészítése
- Gyártmányok konstrukciójának kidolgozása
- A gyártás konstrukciós szempontból történő rendszeres koordinálása
- Gyártás részére alkatrész és összeállítási rajzok elkészítése

Karbantartó mérnök - Komárom


Ebben a munkakörben az Ön feladatai lesznek:
- Gyártósorok karbantartási folyamatainak tervezése, folyamatos fejlesztése
- Beruházási, kivitelezési, javítási, korszerűsítési feladatok műszaki előkészítése
- Karbantartási dokumentációk elkészítése, kezelése
- Korszerű, hatékony technológiák, termelésszervezési és karbantartási módszerek alkalmazásának elősegítése
- A termelés folyamatosságának biztosítása, gépek, berendezések rendszeres felügyelete, a gyártás során felmerülő műszaki problémák kezelése, megoldása
- Kapcsolattartás a gépek/berendezések szállítóival, részvétel a gépbeszerzési és üzembe helyezési projektekben

Könyvelő - Oroszlány


Ebben a munkakörben az Ön feladatai lesznek:
- Tárgyi eszköz könyvelése és banki könyvelés
- Anyagszámlák könyvelése
- Szerződéses számlák könyvelése
- Számlák irattározása
- Banki utalások rögzítése
- Statisztikák, jelentések elkészítése
- Főkönyvi könyvelések
- Részvétel a havi, negyedéves és éves zárásban
- Auditban való részvétel
- Folyószámla egyeztetés
- Utazási költség elszámolások kezelése
- Egyéb adminisztratív feladatok

Folyamatmérnök - REFA mérnök - Tatabánya környéke


Ebben a munkakörben az Ön feladatai lesznek:
- Egyedi termékek munkafázisainak időit a gyártással egyezteti, az előkészítésnek továbbítja
- A gyártás végén ellenőrzi az időket a lejelentés alapján
- Adatbázist épít fel a meghatározott feltételek szerint
- Változtatások véghezvitele
- Finomtervezési projektek támogatása mérnöki oldalról

Gyártástámogató Mérnök - Oroszlány


Ebben a munkakörben az Ön feladatai lesznek:
- Felügyeletére bízott termelő berendezések mély szakmai ismerete, mind műszaki - mind vegyipari tekintetben
- Felügyeletére bízott termelő tevékenység folyamatainak átható ismerete, műszaki és kémiai összefüggések magas szintű értése.
- Aktív közreműködés a gyártási folyamatok fejlesztésében, termelékenység és minőség fokozatos javításában. Költségcsökkentési célok elérését célzó projectek megfogalmazása
- Kapcsolattartás a mérnökséggel a szükséges folyamatdinamikai paraméterek megadása a gyártógép fejlesztéséhez. Új teremékek bevezetésénél szoros együttműködés a kutatás/fejlesztés/SME csapattal
- Hibaelemzés, gyökérok keresés, selejtcsökkentés és minőség fejlesztés
- Felügyelni, hogy a gyártás kielégítse az összes helyi, illetve állami hatóság által előírt, illetve a SUEZ által támasztott munkabiztonsági, munkavédelmi és környezetvédelmi követelményeket
- Operátorok, csoport és műszakvezetők képzésében való részvétel
- EHS képzésekben való aktív részvétel. Munkahelyi balesetek, kvázi balesetek jelentése
- PQCDSM" termelékenységi tényezők monitorozása, intézkedések meghozatala
- Munkahelyi felettesei utasítására vagy saját kezdeményezésére olyan eseti feladatokat is teljesítenie kell, melyek a munkaköri leírásban tételesen nem szerepelnek, de a munkakör rendeltetéséből megállapíthatóan tevékenységi körébe tartoznak, vagy szükséghelyzetből adódnak, illetőleg a munkakör járulékos részét képezik.