Műszaki állások

Villamos karbantartó - Oroszlány


Feladatok:
•Modulgyártás megelőző és hibaelhárító karbantartási feladatainak elvégzése, géphiba miatti állásidő csökkentése
•Kapcsolattartás a mérnökséggel, javaslatok adása gyártógépek fejlesztéséhez
•Felügyelni, hogy a gyártás kielégítse az összes helyi, illetve állami hatóság által előírt munkabiztonsági, munkavédelmi és környezetvédelmi követelményeket
•Munkavédelmi előírások szigorú betartása
•B kategóriás gépjárművezetői engedély
•EHS tudatosság
•Önálló, precíz és kreatív munkavégzés
•Villamos mérőeszközök használatának ismerete

Létesítmény mérnök - Oroszlány


Feladatai:
- Törekedjen arra, hogy a munkájával a fejlesztés hatékonyan, költségkímélő módon és határidőre készüljön el.
- Adott feladathoz tartozó tevékenységek pontos specifikálása, ütemezése, a feladatok szétosztása, irányítása, ellenőrzése, a munkák és munkatársak, megbízott partnerek koordinálása, vezetője jóváhagyásával a munka anyagi-, pénzügyi- munkahelyi- és eszközfeltételeinek biztosítása.
- Költségcsökkentő megoldások keresése az üzemeltetésre vonatkozóan.
- Feladatterv elkészítés, az operatív feladatok megszervezése, koordinálása és irányítása, a teljesítések ellenőrzése és minősítése, kockázatok kezelése.
- Kiszervezett tevékenységek ellenőrzése, a munkák nyomon követése.
- A feladatairól, azok előre haladásáról rendszeres riportok és jelentések készítése.

Termeléstámogató specialista - Oroszlány


Feladatok:
•A gyártás folyamatának fejlesztése, termelékenység fokozása és harmonizálása a minőségi paraméterek fokozatos javítása mellett
•Üzemi hatékonyságnövelő feladatok, projektek végrehajtása
•Selejtcsökkentési és minőségfejlesztési feladatok végrehajtása
•Egyszerűbb műszaki rajzok elkészítése
•Lean, 5S, TPM tevékenység támogatása
•Műveleti utasítások írása, frissítése és oktatása
•Műszakvezetők és operátorok szakmai koordinálása, képzése
•Operátorok képzésében részvétel
•Szoros együttműködés a társosztályokkal a gördülékeny üzemvitel érdekében

Területi karbantartási csoportvezető - Oroszlány


Feladatok
-A beosztott munkavállalók (jelenleg 5 fő) munkájának szakmai felügyelete és összehangolása, szakmai fejlesztése, szükséges kompetenciák kiépítése, ennek érdekében rendszeresen elemzést végez és tervet készít
-Beosztott munkavállalók részére rendszeres visszajelzés, teljesítmény értékelés, ösztönző, motiváló környezet fenntartása
-A munkahelyi morál (csapatszellem, erkölcsös viselkedés és elvárások) folyamatos magas szinten tartása
-Szoros együttműködés biztosítása a társosztályokkal a közös üzleti célok elérése érdekében
-Együttműködik a TMK csapattal a karbantartási feladatok, utasítások fejlesztésében
-Karbantartással összefüggésben keletkezett adatok, rekordok áttekintése, nyomon követése, akciók, intézkedések meghozatala
-Együttműködik a TMK csapattal a prediktív karbantartási módszerek, diagnosztikai eljárások, ellenőrzések bevezetésében, kiterjesztésében
-Hiba ok elemzéseket készít
-Együttműködik a TMK csapattal a javítási feladatok tervezésében, szervezésében, kapcsolatot tart az alvállalkozókkal
-Feladata kiterjed a karbantartásban használt vagy használandó standardok kialakításáért, azok betartásáért (alkatrész, műszaki megoldás, utasítás, intézkedés)
-TPM ötletládából érkező fejlesztő, javító ötletek megvalósítása
-Standardizálás (alkatrészek, műszaki megoldások és intézkedések)
-Törekszik a folyamatos fejlesztésre, erősíti a jó gazda szemlélet kialakulását
-Erősíti a TPM szemlélet kialakítását
-Elemző tevékenység végzése által javaslatot tesz a karbantartási folyamatok javítására, költségek csökkentésére
-Javaslatot tesz a meglévő berendezés módosítására a biztonságosabb, hatékonyabb működés vagy működtetés érdekében
-Területhez tartozó projektekben való részvétel, annak vezetése
-NPI támogatása